Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt

Svenska företag kan i dag bli helt eller delvis befriande från att betala energi-och koldioxidskatt på bränsle. På grund av EU-regler så kommer bestämmelserna om befrielse att ändras från och med den 1 juli 2016. Företag som är försatta i konkurs eller som har allvarliga ekonomiska svårigheter kommer till exempel inte längre få någon skattebefrielse. Exempel på verksamheter som berörs är:

  • Yrkesmässigt jordbruk-, skogsbruk- eller vattenbruk
  • Tillverkande industriföretag
  • Gruvindustri
  • Den som för in eller importerar biodrivmedel
  • Produktion av biodrivmedel

På Skatteverkets hemsida finns mer information om de nya reglerna för energi- och koldioxidskatt.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.