Ändrad moms på Skype-samtal

Från och med den 1 januari 2015 blir det förändringar när det gäller moms på Skype-samtal för kunder inom EU. I dag används standardmomssatsen i Luxemburg, det vill säga 15 %. Efter nyår debiteras momsen utifrån den momssats som gäller där du är bosatt. Mer info på engelska finns på Skypes hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.