Ändra i redan inlämnad deklaration

Du som redan har lämnat in din inkomstdeklaration har möjlighet att ändra i denna fram tills dess att Skatteverket fattar ett beslut. Du kan ändra i din inlämnade inkomstdeklaration genom att logga in på e-tjänsten hos Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.