Aktiebolag på fem dagar

Regeringen har beslutat att Bolagsverket ska registrera ett nybildat aktiebolag inom fem dagar. Detta under förutsättning att ärendet är komplett. Med komplett menas att avgiften ska vara betald, alla handlingar måste vara bifogade, korrekta och undertecknade samt att företagsnamnet kan godkännas utan problem. Läs mer nybildande av aktiebolag på Bolagsverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.