Agility utgör idrottslig verksamhet

Förvaltningsrätten i Göteborg finner att agility utgör idrottslig verksamhet i momshänseende. I agility ska en hund genomföra en hinderbana på så kort tid som möjligt och utan att göra fel. Hunden leds genom hinderbanan av en hundförare. Med hänsyn bland annat till tävlingsstrukturen med olika klasser finner förvaltningsrätten att agility har mer karaktär av idrott än rekreation. Därför bedömer förvaltningsrätten att agility är idrottslig verksamhet enligt mervärdesskattelagen.

Detta gäller alltså i momshänseende. Detta ska inte förväxlas med aktiviteter som Skatteverket anser ska vara skattebefriade förmåner. Agility är just en sådan förmån som inte ska vara Skattebefriad. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.