48 miljoner besökare på Skatteverkets hemsida

Enligt Skatteverkets årsredovisning, som du kan hämta här, besökte rekordmånga Skatteverkets hemsida under 2014. För första gången uppgick antalet besökare till mer än 48 miljoner. Samma år besvarade Skatteupplysningen drygt 4 miljoner telefonsamtal. Samhällets kostnad för Skatteverket uppgick till 770 kr per invånare för år 2014. Detta är en minskning med 4 kr per invånare jämfört med år 2013. Även detta, och mycket mer, framgår av Skatteverkets årsredovisning.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.