1.6 biljoner i skatteintäkter 2013

Skatteverket uppger i ett pressmeddelande att skatteintäkterna för år 2013 uppgick till 1 611 miljarder. Detta är en ökning med tre procent jämfört med år 2012. Drygt 83 miljoner kronor avsåg förseningsavgifter för försent lämnad inkomstdeklaration.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.