Skattesmäll för Alexandra "Kissie" Nilsson

Bild: Kissies.se

Skatteverket har granskat bloggaren Alexandra "Kissie" Nilsson avseende inkomståret 2013. Skatteverkets beslut kom i december 2016 och resulterade i en höjning av Kissies slutliga skatt med knappt 110 000 kronor samt höjning av moms för hennes enskilda firma med drygt 25 000 kronor. Därtill påförs hon skattetillägg med sammanlagt knappt 27 000 kronor.

Skattmasen har läst det så kallade omprövningsbeslutet om nedan följer några kommentarer. Omprövningsbeslutet omfattar bland annat oredovisad lön och oredovisade intäkter men Skatteverket har även underkänt vissa avdrag som Kissie har gjort.

Skatteverkets granskning

Det verkar som att Skatteverket har lagt ner ganska mycket

Läs mer...