Sänkt skatt för datorhallar

I höstens budgetförslag från regeringen ingår förslag på sänkt energiskatt på elförbrukning för datorhallar. Datorhallar med en effekt på mindre än 0,5 MW kommer enligt förslaget inte att omfattas. Enligt tidningen Computer Sweden handlar det om 3 000 datacenter som därmed får en konkurrensnackdel. Skattesänkningen beräknas minska statens skatteintäkter med knappt 250 miljoner kronor per år.

Läs mer...

Förslag på ny löneskatt i den finansiella sektorn

Regeringen har föreslagit en ny löneskatt för banker och den finansiella sektorn. Skattmasen vet inte hur förslaget ser ut i detalj men enligt SvD ska förslaget innebära ett skattepåslag på mellan 10 - 20 procent per bankanställd. Det betyder sex miljarder kronor till statskassan. Bankerna är givetvis måttligt roade av förslaget och Svenska Bankföreningen har kommenterat det på sin hemsida.

Läs mer...

Förslag på nya regler vid bostadsförsäljning

Regeringen har föreslagit nya regler vid försäljning av bostad. Ett av förslagen är slopat tak för uppskovet under en fyraårsperiod. I dag går det maximalt att få uppskov med 1 450 000 kronor. Det finns även förslag på att ändra beräkningen av uppskovets storlek. Enligt förslaget ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten. På regeringens hemsida finns ett exempel på hur uppskovet beräknas med det nya förslaget.

Den som t.ex. säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett

Läs mer...

Apple riskerar skattesmäll på 123 miljarder kronor

Flera tidningar rapporterar att EU-kommissionen dömt Apple att betala 123 miljarder kronor till Irland. Enligt utredningen, som tagit tre år, har Apple fått otillbörliga skattefördelar. Normalt ligger bolagsskatten på Irland på 12,5 procent. 2014 betalade Apple endast 0,005 procent. I Sverige ligger bolagsskatten på 22 procent.

Även om beloppet är hisnande uppgår det inte ens till en fjärdedel av Apples vinst för 2015.

Läs mer...