Rekordstor kontrolloperation mot alkoholsmuggling

Tullverket skriver i ett pressmeddelande att man nyligen genomfört den största kontrolloperationen någonsin riktad mot bussbolag. Över 40 000 liter alkohol beslagtogs och 57 personer frihetsberövades. Enligt Tullverket handlar det om organiserade bussresor med falska resenärer som i själva verket är kurirer. Tullverket kommer att ta hjälp av Skatteverket för att kontrollera om både bussbolagen och chaufförerna när det gäller betalning av skatter och sociala avgifter.

Läs mer...

Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt

Svenska företag kan i dag bli helt eller delvis befriande från att betala energi-och koldioxidskatt på bränsle. På grund av EU-regler så kommer bestämmelserna om befrielse att ändras från och med den 1 juli 2016. Företag som är försatta i konkurs eller som har allvarliga ekonomiska svårigheter kommer till exempel inte längre få någon skattebefrielse. Exempel på verksamheter som berörs är:

  • Yrkesmässigt jordbruk-, skogsbruk- eller vattenbruk
  • Tillverkande industriföretag
  • Gruvindustri
  • Den som för in eller importerar biodrivmedel
  • Produktion av biodrivmedel

På Skatteverkets hemsida finns mer information om de nya reglerna för energi- och koldioxidskatt.

Läs mer...

Höjda arbetsgivaravgifter för unga

Tidigare har arbetsgivaravgiften för personer under 25 år varit lägre än normalt, 15,49 procent istället för 31,42 procent. Från och med den 1 juni 2016 gäller full arbetsgivaravgift även för personer under 25 år. Personer över 65 år har fortfarande en lägre arbetsgivaravgift men den är höjd från 10,21 procent till 16,36 procent.

Skatteverket gör varje år en sammanställning över aktuella belopp och procentsatser. Vill du titta på tidigare år finns även det att hämta på Skatteverkets hemsida.

Läs mer...

Bättre villkor för kooperativa företag

Det finns ungefär 15 000 ekonomiska föreningar i Sverige. De 18 största omsätter årligen 250 miljarder kronor. Från och med den 1 juli 2016 sker en del förändringar i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667). Detta framgår av Bolagsverkets hemsida som även hänvisar till proposition 2015/16:4.

Tanken är att lagen ska förenklas och anpassas för att i större utsträckning motsvara bestämmelserna i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

De nya reglerna i lagen innebär i korthet att

  • det ska bli enklare att ändra stadgarna. Det räcker med en stämma där minst två tredjedelar av de röstande stödjer beslutet.
  • det
Läs mer...