Stiftelsen Rättvis skatteprocess

Är du privatperson eller småföretagare och känner att du har blivit orättvist behandlad i en skatteprocess med Skatteverket? Nu finns stiftelsen Rättvis skatteprocess där du kostnadsfritt kan få hjälp. Verksamheten är en oberoende insamlingsstiftelse som finansieras av donationer från privatpersoner och företag.

I dag är det alldeles för svårt för privatpersoner och småföretagare att försvara sina rättigheter mot Skatteverket. För att att även enskilda utan tillräckligt med pengar att betala för en dyr skattejurist ska kunna få rätt mot myndigheten tar vi initiativ till stiftelsen Rättvis skatteprocess.

Citatet kommer från stiftelsens vd, Carl Göransson. Bland finansiärerna finns till exempel riskkapitalbolag

Läs mer...

Risk för skattesmäll för kommunanställda

För den som privat hyr ut sin bostad finns ett schablonavdrag på för närvarande 40 000 kr. Du har dock inte rätt till avdraget om du hyr ut bostaden till din arbetsgivare eller ditt egna bolag. Då får du enbart avdrag för din faktiska merkostnad.

Dagens Nyheter uppmärksammade problematiken som kan uppstå i bland annat Stockholm. Där är det möjligt att låta kommunen sköta uthyrningen av bostaden. Den som är kommunanställd går alltså miste om avdragsmöjligheten om uthyrningen sker via arbetsgivaren.

För den som är anställd av Stockholms stad är det med andra ord mer fördelaktigt att hyra ut på

Läs mer...

Ojämlik beskattning av sponsring

Elitfotboll Dam (EFD) har uppmärksammat att ojämlika skattereglerna påverkar företagens sponsring. Enligt Skatteverkets ställningstagande om riktlinjer för avdragsrätt vid sponsring ska avdragsrätten vara kopplad till den motprestation som det sponsrade företaget erhåller från föreningen. Motprestationen ska värderas till marknadsvärdet. Om det sponsrade beloppet överstiger marknadsvärdet betraktas pengarna istället som bidrag och företaget medges därmed inget avdrag.

Eftersom herrklubbarnas marknadsvärde oftast är högre än damernas så blir det i praktiken dyrare för företagen att sponsra damidrott än herridrott. Av ett inslag i SVT Nyheter framgår att finansminister Magdalena Andersson tänker låta frågan utredas på Finansdepartementet.

Läs mer...

Förslag på hantering av företagens skattepolicy

I en rapport till regeringen föreslår Skatteverket åtgärder för att uppmuntra företagen att se skatt som en hållbarhetsfråga. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för att underlätta för både företag och medborgare att ta del av offentliga uppgifter, till exempel via tjänsterna Hämta företagsinformation och Förfrågan företagsuppgifter (endast för myndigheter).

Läs mer...