Ny tjänst för digitala årsredovisningar

Regeringen har givit Bolagsverket i uppdrag att ta fram en digital tjänst för hantering av årsredovisningar. Tillväxtverket har räknat ut att årsredovisningarna kostar företagen 1,7 miljarder kronor per år. Med en digital tjänst skulle företagen enbart behöva skicka in årsredovisningen en gång till Bolagsverket. Därefter skulle samma digitala fil kunna återanvändas av andra myndigheter.

Läs mer...

När bedriver en ideell förening näringsverksamhet?

Skattmasens tidigare arbetsgivare, Helsingborgs Dagblad, skriver om en ställplats för husbilar i småbåtshamnen i Höganäs. I flera år har Höganäs roddförening haft avtal med kommunen om ställplatsen men detta har mest varit på prov. Eftersom verksamheten började bli permanent uppmanades roddföreningen att ansöka om bygglov. Byggnadsnämnden sa dock nej med motiveringen att ställplatsen mer var att likna vid en campingplats.

Höganäs roddförening är en ideell förening som inte tidigare har behövt betala skatt. I tidningsartikeln uppger föreningens ordförande att föreningen inte heller har några löner. Skattmasen har dock kontrollerat Höganäs roddförening med hjälp av Skatteverkets tjänst Hämta företagsinformation som Skattmasen

Läs mer...

Upphandlingsmyndigheten flyttar till Solna

 
Hemsidan Upphandling24 uppger att Upphandlingsmyndigheten kommer att flytta till Solna. Det nuvarande kontraktet på Torsgatan 13 i centrala Stockholm löper ut vid årsskiftet och flytten kommer att vara fullbordad senast i december 2016. Myndigheten kommer att övergå till en så kallad aktivitetsbaserad kontorsarbetsplats. Denna typ av förändring har redan genomförts hos till exempel Försäkringskassan och Tillväxtverket.

Konkurrensverket ligger i dag granne med Upphandlingsmyndigheten men Skattmasen har inte hört något om att de ska flytta.

Läs mer...

Nya tjänster i RUT-avdraget

Från och med den 1 augusti 2016 omfattas fler tjänster av det så kallade RUT-avdraget. När det gäller trädgårdstjänster så kommer till exempel beskärning av träd och buskar samt röjning av sly att ge rätt till avdrag. När det gäller flyttjänster så kommer bland annat flytt mellan bostäder eller flytt till och från magasinering att ge rätt till avdrag. En nyhet är att vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till avdrag. Dessa har allmänt börjar omnämnas som RIT-tjänster. Exempel på RIT-tjänster är installation, reparation samt underhåll av persondatorer, läsplattor, smarta telefoner och spelkonsoler. Det går att läsa mer om nya

Läs mer...

Regeringen presenterar nationell upphandlingsstrategi

Bild: regeringen.se

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man lanserat en nationell upphandlingsstrategi. Strategin är uppdelad på sju punkter och innehåller tips och råd som ska fungera som stöd för upphandlande myndigheter/enheter.

  1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
  2. Effektiva inköp
  3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
  4. En rättssäker offentlig upphandling
  5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
  6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
  7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
Läs mer...