Skattesmäll för Alexandra "Kissie" Nilsson

Bild: Kissies.se

Skatteverket har granskat bloggaren Alexandra "Kissie" Nilsson avseende inkomståret 2013. Skatteverkets beslut kom i december 2016 och resulterade i en höjning av Kissies slutliga skatt med knappt 110 000 kronor samt höjning av moms för hennes enskilda firma med drygt 25 000 kronor. Därtill påförs hon skattetillägg med sammanlagt knappt 27 000 kronor.

Skattmasen har läst det så kallade omprövningsbeslutet om nedan följer några kommentarer. Omprövningsbeslutet omfattar bland annat oredovisad lön och oredovisade intäkter men Skatteverket har även underkänt vissa avdrag som Kissie har gjort.

Skatteverkets granskning

Det verkar som att Skatteverket har lagt ner ganska mycket

Läs mer...

Höjd moms på biobiljetter

Från och med den 1 januari 2017 höjs momsen på biobiljetter från 6 procent till 25 procent. På regeringens hemsida anges att höjningen krävs för att bibehålla filmstödet på samma nivå som i dag. Tidigare fanns en biografavgift på 10 procent. Detta motiverade då en en lägre momssats. När biografavgiften försvinner går det, enligt regeringen, inte längre att motivera den lägre momssatsen eftersom momsen på till exempel DVD-filmer, Netflix och Viaplay är 25 procent.

Läs mer...

Kvitto måste alltid erbjudas

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen avgjort att kvitto alltid måste erbjudas vid köp. Skatteverket hade kontrollerat en restaurang och där funnit att vissa kunder inte erbjöds kvitto. Kontrollen varade i en halvtimme och under denna tiden var det knappt en tredjedel av kunderna som inte erbjöds kvitto. Samtliga köp hade registrerats i det certifierade och till Skatteverket anmälda kassaregistret. Förvaltningsrätten hade därför ansett det rimligt att sätta ner kontrollavgiften till 5 000 kronor istället för 10 000 kronor. HFD gör en annan bedömning och anser inte att det är oskäligt att ta ut kontrollavgift till fullt belopp, det vill säga

Läs mer...

HFD undanröjer förhandsbesked avseende golf som friskvård

Skattmasen har tidigare skrivit om att Skatterättsnämnden (SRN) lämnat förhandsbesked om att golfspel på pay & play-bana och spel på en driving range ska utgöra en skattefri friskvårdsförmån. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till att detta måste avgöras från fall till fall eftersom tjänsterna kan variera mellan anläggningarna och öven förändras över tiden. HFD undanröjer därmed förhandsbeskedet från SRN.

Läs mer...

Stiftelsen Rättvis skatteprocess

Är du privatperson eller småföretagare och känner att du har blivit orättvist behandlad i en skatteprocess med Skatteverket? Nu finns stiftelsen Rättvis skatteprocess där du kostnadsfritt kan få hjälp. Verksamheten är en oberoende insamlingsstiftelse som finansieras av donationer från privatpersoner och företag.

I dag är det alldeles för svårt för privatpersoner och småföretagare att försvara sina rättigheter mot Skatteverket. För att att även enskilda utan tillräckligt med pengar att betala för en dyr skattejurist ska kunna få rätt mot myndigheten tar vi initiativ till stiftelsen Rättvis skatteprocess.

Citatet kommer från stiftelsens vd, Carl Göransson. Bland finansiärerna finns till exempel riskkapitalbolag

Läs mer...