Portugal överväger att beskatta utlänningars pension

Enligt Dagens Industri, som citerar Jornal de Negócios, överväger Portugals regering att beskatta utlänningars pensioner.

I dag kan man bosätta sig i Portugal och ta ut sin tjänstepension från en privat arbetsgivare, helt skattefritt, under förutsättning att man har ansökt om en särskild skattestatus. Andra pensioner samt tjänstepension från offentlig

Läs mer

Förslag på höjd skatt för investeringssparkonton

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. I dag multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan, plus 0,75 procentenheter. Enligt förslaget ska kapitalunderlaget istället multipliceras med statslåneräntan, plus 1 procentenhet.

Regeringen motiverar detta med att det mestadels är rika män som har

Läs mer

Förslag på lagändring avseende tillfälligt arbete

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet gällande begränsat skattskyldiga personer, som arbetar i Sverige för ett utländskt företag, där det utländska företaget saknar fast driftställe i Sverige. Enligt förslaget ska personen beskattas i Sverige vid arbete här för ett företag eller för offentlig sektor. Vidare föreslås att en utomlands

Läs mer