Sänkt skatt för datorhallar

I höstens budgetförslag från regeringen ingår förslag på sänkt energiskatt på elförbrukning för datorhallar. Datorhallar med en effekt på mindre än 0,5 MW kommer enligt förslaget inte att omfattas. Enligt tidningen Computer Sweden handlar det om 3 000 datacenter som därmed får en konkurrensnackdel. Skattesänkningen beräknas minska statens skatteintäkter med knappt 250 miljoner kronor per år.

Läs mer...

Förslag på ny löneskatt i den finansiella sektorn

Regeringen har föreslagit en ny löneskatt för banker och den finansiella sektorn. Skattmasen vet inte hur förslaget ser ut i detalj men enligt SvD ska förslaget innebära ett skattepåslag på mellan 10 - 20 procent per bankanställd. Det betyder sex miljarder kronor till statskassan. Bankerna är givetvis måttligt roade av förslaget och Svenska Bankföreningen har kommenterat det på sin hemsida.

Läs mer...